Duurzame interieurbouw

De wereld moet in 2030 een betere plek zijn om in te leven. Daarom ondersteunen wij de door de Verenigde Naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op het gebied van armoede, onderwijs en klimaatcrisis.
Ruben Kamminga
Ruben Kamminga

Algemeen Directeur

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Verenigde Naties

Koploper op het gebied van duurzame interieurbouw.

Harryvan heeft de ambitie om koploper te zijn en te blijven op het gebied van duurzame interieurbouw. We kijken hierbij naar bedrijfsprocessen, inkoop, logistiek, alternatieve en duurzame materialen, maatschappelijke betrokkenheid en meer. Hieronder een paar resultaten tot nu toe.

Greenwaste Nederland verklaart dat wij voldoen aan de door Greenwaste gestelde criteria voor de volgende onderdelen:

 • afvalscheiding aan de bron
 • optimaliseren van transportbewegingen
 • inzet van duurzame middelen voor inzameling van grond- en afvalstoffen
 • een sluitende afvalstoffenboekhouding
 • het uitsluitend werken met gecertificeerde inzamelaars en verwerkers

De toepassing van de ingezamelde grond- en afvalstoffen over 2022 was als volgt:

HERGEBRUIK: 0,0%
RECYCLING: 76%
GROENE ENERGIE: 20%
GRIJZE ENERGIE 4%
STORTEN: 0,0%

Deelnemer MVO-Register en SDG Nederland

Harryvan Interieurbouw is geregistreerd bij het MVO-Register. Via het MVO-Register dashboard maken wij voor iedereen inzichtelijk wat wij zoal doen op het gebied van duurzaamheid, wat onze impact tot nu toe is. Daarnaast zijn wij ondertekenaar van de visie en voorwaarden van SDG Nederland waarmee we laten zien dat onze organisatie meewerkt aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Onze focus

Alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn even belangrijk en we ondersteunen dan ook alle. Via onze samenwerking focussen we op SDG-doelen #1, #2, #3, #8, #13 en #15. Onze eigen focus ligt echter op de volgende doelstellingen:

#8 EERLIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI
#12 VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
#15 LEVEN OP HET LAND
SDG Nederland en MVO-Register
Samenwerking Tree-Planters en Harryvan

HARRYVAN COMPENSEERT CO2 ÉN HELPT MENSEN IN ARMOEDE IN AFRIKA

We vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en daarom iets kunnen en moeten doen aan het klimaatprobleem en aan armoedebestrijding in arme landen. Om deze verantwoordelijkheid handen en voeten te geven werkt Harryvan samen met Tree-Planters.

Tree-Planters is een organisatie die zich enerzijds richt op het planten van bomen in Malawi en Kenia om CO2 uit de atmosfeer te halen en het milieu te herstellen en te versterken. Anderzijds zijn de bomen die in deze ontwikkelingslanden worden aangeplant snelgroeiende naaldbomen die de lokale bevolking voorziet in werk, brandhout en houtproductie/inkomen in de toekomst. Tree-Planters creëert hierdoor eerlijke banen en een duurzame manier van levensonderhoud. Al met al een prachtig initiatief welke wij van harte steunen.

Vanaf 1 april 2024 doneren we aan Tree-Planters voor iedere opdracht die ons gegund wordt een bedrag van € 2,-, € 20,- of € 200,- afhankelijk van het orderbedrag. De bedragen staan gelijk aan het aantal te planten bomen in Malawi of Kenia. Ons streven is om jaarlijks circa vijf voetbalvelden (5000 bomen) aan bomen te laten aanplanten.

Meer weten over Tree-Planters? Kijk op www.tree-planters.org.

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Verenigde Naties - doelstelling 8

Eerlijk werk en economische groei

De mens maakt een belangrijk onderdeel uit van onze duurzaamheidsfilosofie. We zijn goed voor onze eigen medewerkers en voor anderen. Bijvoorbeeld:

 • waar mogelijk nemen we mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • waar mogelijk kiezen we voor leveranciers die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • voor bepaalde werkzaamheden maken we gebruik van een sociale werkvoorziening;
 • onze groenvoorziening is uitbesteed aan een zorginstelling;
duurzaamheid - Edsersheerd

Wij vinden het daarnaast heel belangrijk dat onze medewerkers hun werk met plezier doen en dat in een gezonde en veilige werkomgeving. Om dit te waarborgen hebben wij uitgebreide arbeidsvoorwaardelijke informatie en (spel)regels opgenomen in ons personeelshandboek en in ons VGM beleidsplan.

Bij goed werkgeverschap hoort echter ook het naleven van in nationale wetgeving vastgestelde rechten en plichten. Zo verbieden wij alle vormen van dwangarbeid en willen wij ook niet samenwerken met organisaties die dwangarbeid wel toestaan. Arbeidsrelaties zijn altijd vrijwillig en gebaseerd op wederzijds goedvinden. Daarnaast verbieden wij de ergste vormen van kinderarbeid en willen we niet samenwerken met organisaties die kinderarbeid wel toestaan. In de volgende uitzonderingsgevallen maken wij wel gebruik van jongeren.

 • In het kader van hun scholing schakelen wij jongeren van 13 tot 15 jaar in voor lichte werkzaamheden. Maar alleen zo dat het werk niet ten koste gaat van scholing en niet schadelijk is voor de gezondheid of ontwikkeling van de jongere.
 • In het kader van hun scholing schakelen wij jongeren van 16 tot 18 jaar in voor lichte werkzaamheden of voor gevaarlijker en zwaarder werk als dit met het oog op opleiding binnen de kaders van geldende nationale wetten en regelingen gewenst is. Bij alle werkzaamheden houden wij er wel rekening mee dat het niet ten koste gaat van scholing en niet schadelijk is voor de gezondheid of ontwikkeling van de jongere.

Verantwoorde consumptie en productie

In het kader van ‘meer produceren met minder’ hebben wij een eigen duurzaamheid stappenplan opgesteld waarbij we uitgaan van hergebruik en gebruik van duurzame materialen. Het plan bestaat uit de volgende stappen:

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen Verenigde Naties - doelstelling 12

Ons duurzaamheid stappenplan

 • STAP 1 - circulaire interieurbouw
 • STAP 2 - hergebruik van restmaterialen
 • STAP 3 - gebruik van nieuw basismateriaal op basis van gerecycled afvalmateriaal
 • STAP 4 - gebruik van duurzame materialen
duurzaamheid stappenplan

STAP 1 – circulaire interieurbouw

Nieuw is niet altijd beter. Veel bestaande interieuronderdelen kunnen na een ‘opfrisbeurt’ nog weer jaren mee. In plaats van nieuwe kasten kun je er bijvoorbeeld ook voor kiezen om bestaande kasten te verven, een nieuwe ombouw te geven of onderdeel te maken van een nieuw meubel.

Hoe wij te werk gaan.
Ons bedrijfsproces bestaat uit drie fases. In de eerste fase (A) maakt een van onze medewerkers een inventarisatieronde door het pand en zet de inventarisatie om naar een overzicht met beeldmateriaal en hoeveelheden. Vervolgens laat de opdrachtgever in de tweede fase (B) de architect de inventarisatie verwerken in het ontwerp. Ondertussen laten wij door medewerkers van een sociale werkplaats de materialen ‘oogsten’ en weer bruikbaar maken. Tot slot wordt in de derde fase (C) het bewerkte materiaal door onze eigen medewerkers ingezet bij de uitvoering van het ontwerp. Al naar gelang de wensen van de opdrachtgever, kunnen wij alle fases of een deel ervan verzorgen.

Bedrijfsproces circulaire interieurbouw

CASE: ALLIANDER

Bij de renovatie van het hoofdkantoor van Alliander in Arnhem was circulariteit een van de eisen. Bij de realisatie van het interieurwerk hebben wij zoveel mogelijk materialen hergebruikt waaronder vele binnendeuren.

Circulair bouwen - logo Alliander
duurzame interieurbouw

CASE: HANZEHOGESCHOOL

Op verzoek van Hanzehogeschool Groningen hebben wij oude metalen kasten verwerkt in nieuwe designs. De oude kasten zijn volledig hergebruikt. Ze zijn voorzien van een nieuwe ombouw en/of geïntegreerd in een nieuwe kast.

GALERIJ - logo Hanzehogeschool Groningen
circulaire interieurbouw

Nog een aantal voorbeelden van het hergebruik van bestaand interieur…

stap 1 circulair bouwen
stap 1 circulair bouwen
stap 1 circulair bouwen

STAP 2 – hergebruik van restmaterialen

Veel restmaterialen die normaal gesproken weggegooid worden kunnen eigenlijk nog prima voor nieuwe doeleinden gebruikt worden. Denk aan verpakkingsmateriaal zoals pallets of stukken leidingbuis die overgebleven zijn. Hieronder een aantal voorbeelden van hoe wij restmaterialen hebben gebruikt.

CASE: PALLETS

Afgeschreven pallets worden vaak vernietigd. Wij bewaren ze liever om her te gebruiken.

duurzame interieurbouw

Nog een aantal voorbeelden van het hergebruik van restmaterialen…

stap 2 circulair bouwen
stap 2 circulair bouwen
stap 2 circulair bouwen
stap 2 circulair bouwen
stap 2 circulair bouwen

STAP 3 – gebruik van nieuw basismateriaal op basis van gerecycled afvalmateriaal

Zaagresten worden bij ons gescheiden weggegooid. Bruikbare resten laten wij ophalen en deze worden i.s.m. Baars & Bloemhoff, Greenwaste BV en Pfleiderer Group gerecycled tot nieuwe spaanplaten waarna de zaagresten in de vorm van nieuwe spaanplaten opnieuw gebruikt worden. Wij beschikken over een Greenwaste certificaat wat bekrachtigt dat wij basismateriaal gebruiken op basis van ruim 75% gerecycled afvalmateriaal.

In onderstaande film wordt een goed beeld gegeven van hoe het proces werkt.

STAP 4 – gebruik van duurzame materialen

Deze stap in ons duurzaamheid stappenplan is gekoppeld aan doelstelling 15 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

duurzaamheid

Leven op het land

Wij dragen verantwoord bosbeheer een warm hart toe. Daarom is Harryvan in het bezit van een geldig FSC® Chain of Custody-certificaat met het certificaatnummer CU-COC-858935, uitgegeven door Control Union Certifications.

Daarnaast is Harryvan in het bezit van een geldig PEFC Chain of Custody-certificaat met het certificaatnummer CU-PEFC-COC-858935, uitgegeven door Control Union Certifications en een geldige PEFC-logolicentie met het licentienummer PEFC/30-31-1260, uitgegeven door de PEFC Nederland.

Wil je meer weten over duurzame interieurbouw? Neem gerust contact met ons op.
chamming@harryvan.nl 06 15236113
Collin Hamming

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies